Connect with us
Semafor

Koronavirus

Cestovatelský semafor: podmínky návratu do ČR platné od 10. 5.

Cestovatelský semafor: podmínky návratu do ČR platné od 10. 5.

AKTUÁLNĚ: Na Čechy očkované proti COVID-19, kteří se vracejí do ČR ze zemí označených na cestovatelském semaforu oranžovou nebo červenou barvou, se již nebude vztahovat povinnost testů a karantény. Podmínkou je, že přijíždějící již absolvoval očkování proti COVID-19 a od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní.

Reklama

Ministerstvo zdravotnictví České republiky opět měnilo pravidla pro cestování do Česka. Ta jsou reakcí na nepříznivý vývoj pandemie, obavy z šíření nových mutací koronaviru a současně i nedávné rozhodnutí soudu. Nové podmínky návratu zpět do České republiky začnou platit 5. dubna 2021 a prakticky znamenají, že při návratu z téměř všech zemí bude i nadále nutné se prokázat testem. Aktuální situaci cestování do ČR opět zachycuje cestovatelský semafor.

Upozorňujeme, že pokud se na vás vztahuje podmínka negativního antigenního nebo PCR testu, budete muset letecké společnosti předložit výsledek testu společně s vyplněným příjezdovým formulářem ještě před nástupem do letadla.

 • Antigenní test musí být proveden maximálně 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před odletem či započetím cesty, počítáno od odběru.
 • Do času 72 hodin se nazapočítává doba letu.

Nový cestovatelský semafor

Tzv. cestovatelský semafor neboli mapa zemí podle míry rizika, kterou na svých stránkách každý týden aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví, znázorňuje podmínky, za nichž se můžeme vracet ze zahraničí zpět do Česka.

Semafor zahrnuje tři známé barvy – zelenou, oranžovou a červenou. Novinkou jsou země označené tmavě červenou a černou barvou.

Cestovatelský semafor
Cestovatelský semafor platný od 10. května 2021

🟢 Zelená barva – nízké riziko

U zelených států je cestování volné. Při návratu zpět do ČR tak není nutné předkládat test, ani absolvovat karanténu.

V cestovatelském semaforu platném od 10. května 2021 se bude jednat o tyto země:

 • Austrálie
 • Izrael
 • Jižní Korea
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Thajsko
 • Vatikán

🟠 Oranžová barva – střední riziko

Všichni cestující, kteří přijíždějí do ČR ze států se středním rizikem, se musí ještě před vstupem do Česka prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba, aby splnili podmínky podle kategorie, do níž spadají:

 • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.
 • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat antigenní nebo PCR test. Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do Česka z oranžových zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z oranžového státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

Mezi oranžové státy patří:

 • Finsko
 • Irsko
 • Island
 • Malta
 • Norsko
 • Portugalsko (včetně Madeiry a Azorských ostrovů)
 • Slovensko
 • Baleárské a Kanárské ostrovy (nikoliv pevninské Španělsko)

🔴 Červená barva – vysoké riziko

Při návratu zpět do ČR z červeně vyznačených zemí je nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadá:

 • PŘEPRAVA DO ČR VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • PŘEPRAVA DO ČR JINOU NEŽ VEŘEJNOU DOPRAVOU – čeští občané, jejich rodinní příslušníci a cizinci s bydlištěm v ČR musí do 5 dní po příjezdu do České republiky absolvovat PCR test (pozor, antigenní test nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.
 • CIZINCI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR – cizinci přijíždějící do České republiky z červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je po návratu třeba do 5 dní v ČR absolvovat další test (tentokrát PCR, antigenní nestačí). Do obdržení negativního výsledku je nutná samoizolace.

Posledním opatřením je, že osoba musí 14 dní po příjezdu z červeného státu nosit všude mimo domov respirátor FFP2.

Mezi červené země patří:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Itálie
 • Lichtenštejnsko
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Monako
 • Polsko
 • Německo
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • San Marino
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švýcarsko

⚫🔴 Tmavě červená barva – velmi vysoké riziko

Při návratu zpět do České republiky ze zemí vyznačených tmavě červenou barvou je rovněž nutné se prokázat vyplněným elektronickým příjezdovým formulářem. Současně je třeba splnit podmínky podle kategorie, do níž cestující spadá:

 • Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s přechodným pobytem či cizinci s trvalým pobytem v ČR se musí už před cestou do Česka prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu, ne staršího než 72 hodin od odběru, nebo antigenního testu, ne staršího více než 24 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším testem (tentokrát PCR, antigenní nestačí).
 • Cizinci přijíždějící do České republiky z tmavě červených zemí se musí už před cestou do ČR prokázat písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (antigenní nestačí), ne staršího než 72 hodin od odběru. Následně je v ČR nutné absolvovat karanténu, která musí být ukončena nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu dalším PCR testem.

Součástí všech podmínek je nošení respirátoru FFP2 všude mimo domov, a to po dobu 14 dní od příjezdu.

Mezi tmavě červené země se řadí všechny, které nejsou zahrnuty v ostatních kategoriích, například i oblíbené dovolenkové destinace jako Maledivy či Spojené arabské emiráty.

⚫ Černá barva extrémní riziko

Do zemí označených v cestovatelském semaforu černou barvou mají občané České republiky i cizinci s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu. Výjimku mají pouze občané daných zemí a neodkladné cesty, jež byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Mezi státy s extrémním rizikem nákazy aktuálně patří:

 • Botswana
 • Brazílie
 • Eswatini (Svazijsko)
 • Jihoafrická republika
 • Keňa
 • Kolumbie
 • Lesotho
 • Malawi
 • Mosambik
 • Peru
 • Tanzanie (včetně Zanzibaru a Pemby)
 • Zambie
 • Zimbabwe
Cestování do ČR

Výjimky z cestovatelského semaforu

Mezi výjimky, pro které neplatí povinnost vyplnit příjezdový formulář, předložit negativní výsledek PCR testu a absolvovat případnou karanténu patří:

 • děti do 5 let,
 • přeshraniční pracovníci (pendleři), žáci a studenti ze sousedních zemí, kteří cestují za účelem výkonu práce či vzdělání nebo cesty, jež vyžaduje střídavá péče,
 • občané ČR a EU a osoby s povolením k dlouhodobému, přechodnému či trvalému pobytu v ČR, kteří písemným lékařským potvrzením (možný vzor lékařského potvrzení) doloží (v angličtine nebo češtině), že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a již nejeví jeho klinické známky,
 • občané ČR, kteří se vracejí z oranžově nebo červeně označených zemí a současně již absolvovali očkování proti COVID-19, od jehož druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní (povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává i nadále),
 • tranzit občanů ČR, EU a osob s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU přes ČR, který nepřesáhne 12 hodin,
 • občané ČR a EU s bydlištěm v ČR a cizinci s povolením k pobytu nad 90 dnů vydaným ČR, kteří vycestovali s CK nebo CA do regionů vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví (Ministerstvo vnitra nás 3. února 2021 informovalo, že tato výjimka momentálně není uplatnitelná. Nová pravidla cestování jsou stejná jak pro individuální cestovatele, tak klienty CK nebo CA),
 • pracovníci mezinárodní dopravy s patřičným dokumentem,
 • členové diplomatických misí a držitelů diplomatických pasů, pokud jejich pobyt v ČR nepřesáhne 72 hodin,
 • policisté vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
 • nezbytné cesty do nebo z ČR, které nepřekročí 12 hodin (dříve platilo 24 hodin).
Testování na Koronavirus

Přilétáte do Vídně nebo Německa?

Na cestující, kteří se vracející zpět do České republiky, ovšem přilétají na letiště Vídeň nebo německá letiště, nebudou aerolinky před odletem ze zahraničí uplatňovat pravidla stanovená novým cestovatelským semaforem.

Před samotným vstupem do Česka se může cestující nechat otestovat po příletu ve Vídni či Německu a následně se tímto testem prokázat při vstupu do ČR.

Podle informací, které nám byly sděleny 3. února 2021 Ministerstvem vnitra, mohou na českých hranicích probíhat namátkové kontroly, zejména na hranicích s Rakouskem.

Cizinci mají zákaz vstupu

S platností od 30. ledna 2021 mají cizinci zakázaný vstup do České republiky z jiných než nezbytných důvodů. Opatření se netýká občanů ČR.

Mezi nezbytné důvody se zahrnují:

 • cesty do zaměstnání a výkonem podnikatelské činnosti, včetně pendlerů,
 • neodkladné cesty za rodinou,
 • cesty k lékaři.

Budeme aktualizovat:

Zdroje informací: koronavirus.mzcr.cz, mzv.cz

Tento článek si můžete přečíst i uložit na později v NOVÉ APLIKACI PELIPECKY, kde se automaticky aktualizuje. Budete tak mít čerstvé, žhavé novinky z první ruky (funguje i v offline režimu).

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište prosím na redakce@pelipecky.cz. Pokud máte cool cestovatelský příběh, recenzi, reportáž nebo blog a chcete se o své zážitky podělit se světem, nebojte se nám svůj text poslat na novinky@pelipecky.sk. Rádi ho zveřejníme v sekci Cestopisy.


Speciální slevy pro naše čtenáře

 • Sleva 250 Kč na letenky - stáhni si naši novou aplikaci, objednej letenky na Pelikan.cz za minimálně 500 Kč, zadej slevový kód PECKYAPPKA a ušetři 250 Kč z objednávky.
 • Půjč si auto přes Pelikán. Klikni, zvol si destinaci, porovnej ceny, vyber model auta a rezervuj. Auto si vyzvedneš po příletu na letiště. Kamarádíme se totiž s Rentalcars.com.
 • Naše srdcovka - cestovatelský newsletter, který odebírají desetitisíce cestovatelů v ČR i na Slovensku:
Klikněte pro komentář

Tereza je rodačkou z Vysočiny, která miluje kopce, lesy a rozkvetlé louky. Možná i proto byla vždy přesvědčena, že nejlepší cestování je pěšky v pohorkách. Poté, co se ale seznámila se surfováním v Portugalsku, jí k srdci přirost i oceán. Vždy si ráda zacvičí jógu, posedí u táboráku nebo se stará o své pokojovky.

Doporučujeme

Žhavé #PELIPECKY

Novinky a zprávy ze světa cestování

Léto na Slovensku? Zde jsou nejlepší jezera ke koupání https://t.co/vYtfvXWhPb18 hodinami dozadu
České památky UNESCO: 14 skvostů v srdci Evropy https://t.co/17ryLmFz2K18 hodinami dozadu
10 věcí, kterými vás Malta okouzlí na jaře i v létě https://t.co/m4QhY0uQWP19 hodinami dozadu
PECKA DNE: Dovolená na Maltě se snídaní od 6 890 Kč https://t.co/ryTrXwstaR20 hodinami dozadu
ČSA v květnu obnoví lety do Kodaně https://t.co/MeB41sozzG #koronavirus20 hodinami dozadu
ČSA v květnu obnoví lety do Kodaně https://t.co/MeB41sozzG #evropa20 hodinami dozadu
Řecko se připravuje na příchod turistů. Zavádí nová pravidla pro pláže https://t.co/omgNX2aUx8 #koronavirus24 hodinami dozadu
Řecko se připravuje na příchod turistů. Zavádí nová pravidla pro pláže https://t.co/omgNX2aUx8 #evropa24 hodinami dozadu
Španělsko, Itálie i Chorvatsko! Akční letenky na léto od 739 Kč https://t.co/vcgOxhAr2T1 dnem dozadu
Na výlet na slunné Azurové pobřeží do Francie! https://t.co/WXimZj0WwW2 dny dozadu
1 2 3 5

Nejčtenější dnes

Doporučujeme:

Advertisement
Advertisement
Nahoru